เรารักในหลวง
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการลูกค้า สั่งซื้อ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

                    ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซท์มอร์นิ่งโฮสต์ (morninghost.com) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นความลับ ซึ่งการใช้งานข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของมอร์นิ่งโฮสต์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ/หรือ ดำเนินการใดๆ ที่จะส่งผลให้ลูกค้าได้รับสิทธิและผลประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้งานมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการแก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองผ่านเจ้าหน้าที่ของมอร์นิ่งโฮสต์

                    อนึ่ง นโยบายนี้จะดำเนินการภายใต้ระบบการทำงานปกติด้วยระบบรักษาความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน ทว่าหากข้อมูลเกิดความเสียหาย หรือถูกเผยแพร่ออกไปด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องค่าเสียหายใดๆจากมอร์นิ่งโฮสต์ แต่เจ้าหน้าที่ของมอร์นิ่งโฮสต์จะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติดังเดิมโดยเร็วหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการลูกค้า | สั่งซื้อ | ถามตอบ | ติดต่อเรา

E-Commerce Registeration Number 0107514722264  Copyright © 2004-2008 morninghost All rights reserved
Privacy policy | Term of service : Terms and conditions | Contact us   
reduce website downtime
Page Rank